Uprawnienia spawalnicze

Zapraszamy do skorzystania z oferty na darmowe uprawnienia
• uprawnienia spawacza MIG, MAG, TIG, gazowe, elektryczne (można wybrać dwie metody), 
brak opłat za sesję i egzaminy, 
wysoka zdawalność,
materiały dydaktyczne oraz platforma do edukacji zdalnej, 
zwiększenie szans na zdobycie dobrze płatnej pracy.

Pierwsza edycja projektu rozpocznie się we wrześniu 2020 r. Zajęcia teoretyczne będą się odbywały w systemie weekendowym (sobota i niedziela). 
Projekt będzie realizowany w kilku edycjach (coroczny nabór) i skierowany jest do aktualnych oraz przyszłych uczniów naszej szkoły, którzy ukończyli 18 lat.

SPOKANIE ORGANIZACYJNE

Spotkanie organizacyjne odbędzie się 20 września 2020r. (niedziela) o godzinie 11:00 w ZSP3 w Krotoszynie, ul. Zdunowska 81, sala nr 18. 

Terminy i dokumenty

Terminy

Uwaga ! Przedłużamy termin naboru wniosków do końca września 2020 r.
Wydrukowane wnioski są dostępne w sekretariacie ZSP3 w Krotoszynie. Można także pobrać wniosek (link poniżej) oraz wydrukować (jednostronnie) i dostarczyć do sekretariatu szkoły.

Warunki udziału w kształceniu
1. Ukończone 18 lat i wykształcenie minimum podstawowe/gimnazjalne (kopia świadectwa). 
2. Uwaga ! Staż pracy nie jest wymagany.
3. Załączenie potwierdzenia wpłaty (kopia dowodu lub skan) kaucji zwrotnej.
Pierwszeństwo dla uczniów i abslwentów ZSP3 w Krotoszynie.

Dokumenty

Formularz zgłoszeniowy (PDF):     Kurs_Spawacz_2020.pdf

Dokumenty należy wydrukować jednostronnie (lub pobrać w sekretariacie szkoły), wypełnić oraz zaznaczyć odpowiednie uprawnienia spawalnicze. Do dokumentów należy także załączyć dowód wpłaty kaucji zwrotnej (zwrot po zdaniu egzaminu) w wysokości 200 zł oraz kopię świadectwa ukończenia szkoły.
Wszystkie dokumenty należy złożyć w sekretariacie ZSP3 w Krotoszynie, ul. Zdunowska 81. 

Metody spawania

1. 135 (MAG) – Półautomatyczny proces spawania łukowego polegający na nagrzaniu elementów łączonych ciepłem pochodzącym z łuku elektrycznego jarzącego się między elektrodą topliwą (drut elektrodowy lity) dodawaną w sposób automatyczny poprzez podajnik urządzenia spawalniczego a łączonymi elementami w osłonie gazów aktywnych (dwutlenek węgla, tlen) bądź ich mieszanek, gazy te chronią jeziorko spawalnicze przed dostępem powietrza. W zależności od użytego drutu spawalniczego oraz mieszanki gazu można spawać zarówno stale konstrukcyjne jak i nierdzewne, jednak jest to ograniczone potrzebą zrobienia osobnych kursów na daną grupę materiałową.
2. 131 (MIG) – Półautomatyczny proces spawania łukowego polegający na nagrzaniu elementów łączonych ciepłem pochodzącym z łuku elektrycznego jarzącego się między elektrodą topliwą (drut elektrodowy lity) dodawaną w sposób automatyczny poprzez podajnik urządzenia spawalniczego a łączonymi elementami w osłonie gazów obojętnych (argon, hel), gazy te chronią jeziorko spawalnicze przed dostępem powietrza. Metoda wykorzystywana do spawania stopów aluminium oraz innych metali nieżelaznych.
3. 141 (TIG) – Ręczny proces spawania łukowego polegający na nagrzaniu elementów łączonych ciepłem pochodzącym z łuku elektrycznego jarzącego się między elektrodą nietopliwą (wolframową) a łączonymi elementami w osłonie gazów obojętnych (argon, hel), gazy te chronią jeziorko spawalnicze przed dostępem powietrza. Proces prowadzony z ręcznym dodawaniem spoiwa (pręty spawalnicze) lub bez jego dodatku (poprzez samo stapianie elementów łączonych). W zależności od użytego drutu spawalniczego można spawać zarówno stale konstrukcyjne, nierdzewne jak i stopy aluminium oraz metale nieżelazne, jednak jest to ograniczone potrzebą zrobienia osobnych kursów na daną grupę materiałową.
4. 111 (MMA) – Ręczny proces spawania łukowego polegający na nagrzaniu elementów łączonych ciepłem pochodzącym z łuku elektrycznego jarzącego się między elektrodą topliwą (otuloną) a łączonymi elementami. Elektroda składa się z rdzenia (skład chemiczny rdzenia zbliżony do składu materiału spawanego) oraz otuliny, która chroni jeziorko spawalnicze przed dostępem powietrza a na powierzchni spoiny tworzy żużel, który należy usunąć.
5. 311 (Spawanie gazowe) – Ręczny proces spawania polegający na stapianiu brzegów elementów łączonych ciepłem pochodzącym z płomienia palnika acetylenowo-tlenowego powstającym ze spalania się gazu palnego (acetylen) w atmosferze dostarczanego tlenu z dodawaniem lub bez dodawania spoiwa.

 

Harmonogram zajęć

SPOTKANIE ORGANIZACYJNE – zapraszamy na spotkanie organizacyjne w dniu 20.09.2020 (niedziela) w Krotoszynie o godzinie 11:00.

1. Nauka (zajęcia teoretyczne) odbywa się systemem weekendowym – soboty i niedziele. Pierwsza część zajęć teoretycznych w okresie od września do listopada, co dwa tygodnie. O terminach zajęć kursanci będą powiadamiani przez SMS. 
2. Zajęcia praktyczne weekendowo, po egzaminie ślusarskim (terminy do uzgodnienia z kursantem). Minimum 60 h w zależności od metody.
3.  Termin egzaminów:
a) Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej na tytuł zawodowy – pierwsza kwalifikacja: czerwiec-lipiec 2021 roku (pisemny 8 – 12 czerwca),
b) IS na uprawnienia spawalnicze – pierwsze uprawnienie: lipiec-sierpień 2021 roku,
c) Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej na tytuł zawodowy – druga kwalifikacja: styczeń-luty 2022 roku, 
d) IS na uprawnienia spawalnicze – drugie uprawnienie: luty-marzec 2022 roku.