Uprawnienia na maszyny budowlane

Zapraszamy do skorzystania z oferty na darmowe uprawnienia
nowe uprawnienia na koparkę, ładowarkę, koparko-ładowarkę, równiarkę, walec drogowy (można wybrać inną maszynę – lista poniżej – po uzgodnieniu z wykładowcą),
lub podwyższenie uprawnień np. jeśli posiadasz uprawnienia dla koparki jednonaczyniowej klasa III (do 25 ton) to możesz uzyskać uprawnienie dla klasy I (wszystkie),
brak opłat za sesję i egzaminy, 
wysoka zdawalność,
materiały dydaktyczne oraz platforma do edukacji zdalnej, 
zwiększenie szans na zdobycie dobrze płatnej pracy.

Pierwsza edycja projektu rozpocznie się we wrześniu 2020 r. Zajęcia teoretyczne będą się odbywały w systemie weekendowym (sobota i niedziela). 
Projekt będzie realizowany w kilku edycjach (coroczny nabór) i skierowany jest do aktualnych oraz przyszłych uczniów naszej szkoły, którzy ukończyli 18 lat.

SPOKANIE ORGANIZACYJNE

Spotkanie organizacyjne odbędzie się 20 września 2020r. (niedziela) o godzinie 11:00 w ZSP3 w Krotoszynie, ul. Zdunowska 81, sala nr 18. 

Terminy i dokumenty

Terminy

Uwaga ! Przedłużamy termin naboru wniosków do końca września 2020 r.
Wydrukowane wnioski są dostępne w sekretariacie w ZSP3 w Krotoszynie, ul. Zdunowska 81. Można także pobrać wniosek (link poniżej) oraz wydrukować (jednostronnie) i dostarczyć do sekretariatu szkoły.

Warunki udziału w kształceniu
1. Ukończone 18 lat i wykształcenie minimum podstawowe/gimnazjalne. 
2. Uwaga ! Staż pracy nie jest wymagany.
3. 
Załączenie potwierdzenia wpłaty (kopia dowodu wpłaty lub skan/PDF) kaucji zwrotnej.
Pierwszeństwo dla uczniów i absolwentów ZSP3 w Krotoszynie. 

Dokumenty

Dokumenty należy wydrukować jednostronnie (lub pobrać w sekretariacie szkoły), wypełnić oraz zaznaczyć odpowiednią maszynę. 
Do dokumentów należy także załączyć dowód wpłaty kaucji zwrotnej (zwrot po zdaniu egzaminu) w wysokości 200 zł.
Wszystkie dokumenty należy złożyć w sekretariacie ZSP3 w Krotoszynie, ul. Zdunowska 81.  

Formularz zgłoszeniowy (PDF):    Maszyny_Budowlane_2020.pdf

 

Maszyny

Lista maszyn i urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych jest określona w rozporządzeniu http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180000583/O/D20180583.pdf (załączniki od strony 8).

Harmonogram zajęć

SPOTKANIE ORGANIZACYJNE – zapraszamy na spotkanie organizacyjne w dniu 20.09.2020 w Krotoszynie o godzinie 11:00.

1. Nauka (zajęcia teoretyczne) odbywa się systemem weekendowym – soboty i niedziele. O terminach zajęć kursanci będą powiadamiani przez SMS. Dopuszcza się realizację zajęć praktycznych w dni robocze, po wcześniejszym uzgodnieniu z kursantem.
2.  Termin egzaminów 
a) Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej na tytuł zawodowy: czerwiec-lipiec 2021 roku
b) MBiGS na uprawnienia operatorskie: lipiec-sierpień 2021 roku.