Technik elektryk* 311303

Technik elektryk uczestniczy w projektowaniu i konstruowaniu, produkcji, montażu, eksploatacji, naprawach i utrzymywaniu w ruchu aparatury, maszyn i urządzeń elektrycznych oraz systemów zasilania energią elektryczną. Zajmuje się również pracami i badaniami o charakterze elektrotechnicznym, może też świadczyć pomocy techniczną przy pracach badawczo-rozwojowych dotyczących aparatury, maszyn i urządzeń elektrycznych. 

Więcej na : zspnr3 – technik elektryk

*zawód, dla którego, ze względu na znaczenie dla rozwoju państwa, jest prognozowane szczególne zapotrzebowanie na pracowników na krajowym rynku pracy

Technik usług fryzjerskich

Kierunek kształcenia skierowany jest do wszystkich osób,  których  marzeniem jest fryzjerstwo. Celem nauki w tym zawodzie jest  nauczenie od podstaw fachu fryzjerskiego, tak aby po jej ukończeniu móc samodzielnie podjąć pracę.. 

Więcej na : zspnr3.com.pl

Technik mechanik* 311504

Technik mechanik organizuje i nadzoruje produkcję, montaż, naprawy i konserwacje maszyn i urządzeń. Technik mechanik uruchamia, reguluje i sprawdza instalację elektryczną, aparaturę kontrolno-pomiarową ramach maszyn i urządzeń; wykrywa i usuwa przyczyny awarii oraz uszkodzeń; wymienia zużyte lub uszkodzone elementy lub zespoły w maszynach i urządzeniach. Zajmuje się również opracowywaniem dokumentacji technicznej. 

Więcej na : zspnr3 – technik mechanik

*zawód, dla którego, ze względu na znaczenie dla rozwoju państwa, jest prognozowane szczególne zapotrzebowanie na pracowników w wojewódzkim rynku pracy

Technik usług kelnerskich

Zawód technik usług kelnerskich łączy w sobie elementy zamiłowania, talentu, fachowej wiedzy teoretycznej jak również praktycznej. Kultura osobista, takt, umiejętność nawiązywania i utrzymania prawidłowych relacji , to istotne wyznaczniki powodzenia w tym zawodzie

Więcej na :  zspnr3.com.pl